Általános szerződési feltételek

 

Jelen weboldalt a Schwabinvest Plusz Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Schwabinvest Plusz Kft., (Szolgáltató) üzemelteti abból a célból, hogy vevőivel egy elektronikus piacteret létesítsen, ami a vevői számára a nyílászáró termékek egy helyen történő könnyebb áttekintését és megvásárlását teszi lehetővé.

 
I.  Általános tudnivalók
 
I.1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely Schwabinvest Kft. által üzemeltetett http://www.nyilaszarobolt.hu webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.
 
I.2. A fentiekben megjelölt  http://www.nyilaszarobolt.hu webcímen történő vásárlás regisztráció nélkül történik, a webáruház online felületén keresztül. Minden egyéb rendelést is - így telefonon, telefaxon, levélben fogadni tudunk, de a rendelést csak írásos (pl. emal) megerősítés után tekintjük érvényesnek. A meglévő rendelések módosítását minden esetben írásban kérjük megtenni.
 
I.3. A webáruházat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet használhatja, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
 
I.4. Ügyfélszolgálat:
 
Schwabinvest Plusz Kft.
Cégjegyzékszám:  13-09-093790
Adószám:  12988598-2-13
Székhely:  2170 Aszód, Pesti út 21.
Statisztikai számjel: 12988598-4791-113-13
Telefon: +36-28 /401-585
Telefax: + 36-28 /401-585
E-mail:  info@nyilaszarobolt.hu
Nyitvatartási idő: H-P: 9-17 óráig, SZ: 9-12 óráig (télen zárva)
 
II.  Regisztráció
 
Az oldal használatához előzetes regisztráció nem szükséges, a rendelési adatokat a rendelési folyamat végén, a kosár tartalmának elfogadása után kell megadni.
 
III.  Böngészés, keresési lehetőségek
 
Az oldalon többféle keresési lehetőség kínálkozik a kívánt termék kiválasztására. Részletes útmutatót a vásárláshoz itt talál.
 
IV.  A megrendelés, a szerződés létrejötte
 
IV.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó tájékoztatást a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni. A színmintában megadott színek az elektronikus képalkotó eszközök eltérő beállításai miatt eltérhet a valóságtól. A gyártó/forgalmazó cégek által esetlegesen tévesen megadott termékinformációkért a Keresekdő nem tartozik felelősséggel.
 
IV.2. A vételár kötöttsége: vételár a kiválasztott áru mellett feltüntetett kedvezményes webshop ár, amely már tartalmazza a kedvezményeket és a forgalmi adót is. Az egyes gyártók/forgalmazók árai devizaárfolyamhoz kötöttek, ezért azok az árfolyam-változás függvényében gyakrabban változhatnak. Informatikai hiba miatti árváltoztatásra lásd IV.5. pontot.
 
IV.3. A Szolgáltató az ajánlatához annak visszavonásáig kötve van, a vételárra irányadó kötöttségre ld. IV. 2. pontot
 
IV.4. A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.
 
IV.5. A Szolgáltató a megrendeléstől számítva három munkanapon belül fenntartja magának a megrendelt termék árváltoztatásának jogát, abban az esetben ha internethálózati hiba miatt a termék vételára rosszul jelent meg a termék mellett, vagy a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. A Szolgáltató ezesetben telefonon vagy elektronikus levélben tájékoztatja a Vevőt az árváltozásról. A Vevő kérhet módosított megrendelést, vagy joga van megrendelését törölni és végleg elállni a vásárlástól.
 
IV.6. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
IV.7. A megrendelést csak akkor áll módunkban elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 
IV.8. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben az elküldött visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.
 
IV. 9. A szerződés a Kereskedő IV. 8. pontban meghatározott visszaigazolás Vevő részére történő megküldésével jön létre, amely szerződést a Szolgáltató iktat. A szerződés nyelve magyar.
 
V. Szállítási és fizetési feltételek
 
V.1. A szállítási határidőkről és raktárkészlet termékek rendelkezésre állásáról itt olvashat. 
 
V.2. A termékek ellenértékét lehetőség van többféle módon is kiegyenlíteni. A megrendelt árukat lehetőség van készpénzben, banki átutalással vagy utánvéttel kifizetni.
 
V.3. A megrendelések csak 50% előleg megfizetésével érvényesek. Amennyiben az előleg a visszaigazolástól számítot 2 héten belül nem érkezik meg számlánkra a megrendelés érvényét veszti és további jogkövetkemény nélkül törlésre kerül. Részletes tájákoztató a fizetési feltételekről itt olvasható.
 
V.4. A terméket igény esetén cégünk házhozszállítja. A megrendelt áru terméklapján megtalálható az irányadó szállítási határidő munkanapban vagy munkahétben kifejezve. Az áru időben történő kiszállításának feltétele az előleg számlánkra történő megérkezése. Részletes tájákoztató a szállítási feltételekről itt olvasható.
 
V.5. Ha a Vevő bolti átvételt jelöl meg a megrendelésében az árút köteles 2 héten belül telephelyünkön átvenni. Ha az árút a Vevő a megérkezésének telefonos vagy email-en történő értesítését követő 2 héten belül nem veszi át vagy nem szállíttatja azt el, akkor a további tárolásra raktározási díjat számítunk fel, melynek összege 1.000 Ft+áfa/nap. Két hónap eltelte és további minimum két értesítő megküldése után cégünk jogosulttá válik az el nem szállított árú továbbértékesítésére.

 
VI. Elállási/ Felmondási jog
 
VI.1. A Vevő 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől. Elállási/ felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le amelyen a Vevő a terméket átveszi. Ezen határidőn belül a Vevőnek írásban vagy elektronikus úton nyilatkoznia kell ha élni kíván elállási/ felmondási jogával. Nem gyakorolhatja elállási/ felmondási jogát azon nyílászáró termékek esetében amelyek nem előre gyártottak, amelyek a Vevő kérése lettek legyártva. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Az elállási/ felmodási jogról ezen a linken tájékozódhat részletesen.
 
VI.2. A Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, ha Vevő által megrendelt árú raktárkészleten éppen nincs, a gyártóktól /beszállítóktól aktuálisan éppen nem beszerezhető, vagy beszerzése aránytalanul nagy nehézségekbe ütközik. Ezesetben a Szolgáltató javaslatot tehet más, hasonló helyettesítő termék szállítására mellyel kiváltható az eredetileg megrendelt árú. A Szolgáltató elállását indoklással együtt írásban (e-mail) teszi meg. A Szolgáltató elállása akkor is érvényes, ha korábban a Vevő megkapta a rendelést megerősítő automatikus visszaigazolását a megrendelésről. Az elállásból keletkező károkért  Szolgáltató nem felel.
 
 
VII. Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás
 

VII.1. Amennyiben a Vevő cégünk által történő beépítést nem igényelte kérjük hozzáértő nyílászáró beépítő szakemberrel építesse be a szerkezeteket. Ha a nyílászárók nem szakszerűen vannak beépítve a gyártó cég a hibás beépítésből eredő problémákra nem vállal garanciát és elveszíti a termékgaranciát is! Kérjük az alábbi szerkezetek beépítésénél minden esetben minősített nyílászáróbeépítő szakembert fogadjon: bejárati ajtók, nagyméretű üvegfalak, nagyméretű nyílászárók, aluminium küszöbös vagy toló erkélyajtók, tetősíkablakok, elektromos meghajtású szerkezetek. A nyílászáró vasalatának, zárjának, zárfogadóinak, küszöbének és más részének pontos beállítása illetve utánállítása a beépítő szakember feladata, ez nem a szerkezet gyártásából adódó garanciális hiba.

Ha valamilyen hiba lép fel olyan nyílászáró szerkezetnél amit nem a cégünk szakemberei építettek be, akkor első körben mindig a nyílászárót beépítő saját szakemberét hívja ki és vele javítassa ki azt. Ha ez nem sikerül akkor jelentse be a Schwabinvest Plusz Kft-hez és elindul egy szokványos garanciális eljárás. Cégünk munkatársa kimegy a helyszínre, megvizsgálja a bejelentett hibát és megkeresi annak okát. Amennyiben gyártási hibáról van szó garanciában, térítésmentesen a helyszínen kijavítja, vagy ha azt nem lehet javítani akkor javaslatot tesz a nyílászáró szerkezet kiszerelés utáni javíttatására illetve a részbeni vagy teljes újragyártására. A garancia csak Magyarország területén belül érvényes!

VII.2. Ha a bejelentett hiba nem gyártásból adódó garanciális hiba hanem beépítési gondatlanságból illetve beállítási hiányosságból adódik, akkor a beépített szerkezetre elvész a garancia. Erről cégünk munkatársa a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel és azt átadja a Vevőnek. Egyúttal a várható költségek kikalkulálása mellett javaslatot tesz a hiba költségtérítéses kijavítására. A felmerülő költségeket a Vevő a munka végeztével a helyszínen készpénzben köteles kiegyenlíteni. A nyílászáró tartós és kifogástalan működéséhez szükséges a szerkezet évenkénti karbantartási munkálatainak elvégzése. A karbantartás elmulasztásából eredő károkért garanciális igényt nem lehet érvényesíteni.

 
VII.3. A jótállásra a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra a Ptk-ban és az idevonatkozó kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Az egyes árucikkekre vonatkozó jótállási és szavatossági feltételek tekintetében speciális rendelkezések egyes nyílászárók  termékinformációs oldalán találhatók. További részleteket itt olvashat.
 
VII.4. A garancia érvényesítése írásban (postán, email-en vagy fax-on) történő bejelentés alapján az ügyfélszolgálat elérhetőségén lehetséges.
 
VII.5. Fontos, hogy a vásárlásról kiállított részletes számlát valamint a megrendelt árukra vonatkozó termékismertetőt, garancialevelet, megfelelőségi tanúsítványt, kezelési útmutatót és a termékre vonatkozó jótállás és szavatosság vonatkozásában kibocsátott dokumentumokat gondosan őrizze meg. Egyes nyílászáró termékeknél a kiállított számla egyben garancialevél is.
 
VII.6. A szavatosság a termék minőségi vagy mennyiségi hibája esetén érvényesíthető. A Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait az ügyfélszolgálaton terjesztheti elő.
 
VIII. Felelősség
 
VIII.1. A www.nyilaszarobolt.hu-n való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 
VIII.2. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.
 
VIII.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.
 
VIII.4. A szerver biztonsági beállításaiért, illetve rosszindulatú  (hacker vagy cracker) támadásokért, esetleges vírus vagy féreg támadásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vírusokról, vírustámadások elhárításáról a www.eset.hu oldalon tájékozódhat bővebben.
 
IX. Adatvédelem
 
IX.1. A Schwabinvest Plusz Kft. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatainak kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
 
IX.2. Adatvédelmi nyilatkozatunkat a főoldal, adatvédelem linkre kattintva töltheti le.
 
X. Egyéb
 
X.1. Az üzemeltetők a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosíthatják. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.
 
X.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők érvénytelennek nyilváníthatják a vevő vásárlását.
 
X.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Ehhez közös megegyezéssel igénybe veszik a Pest Megyei Békéltető Testületet, 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 6-8. III.em /331. T.: 1 269 0703, pmbekelteto@pmkik.hu
 
Amennyiben nem lehetséges a peren kívüli panaszkezelési mód, szerződő felek értékhatártól függően a Gödöllői Városi Bíróság joghatóságát kötik ki.
 
X.4. A jelen weboldal üzemeltetői az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősülnek, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartoznak.
 
 
Schwabinvest Plusz Kft
Aszód, 2015. április 23.

 

Ügyfélszolgálat
 •  

 •  
 • Telefon06 (28) 401-585
 •        06 (70) 949-6573
 •  
 • E-mailRendelési információ:
 •        info@nyilaszarobolt.hu
 •      
 • E-mailÁrajánlatkérés:
 •        iroda@nyilaszarobolt.hu
 •  
 • CímBemutatóterem: 
 •        H-2170 Aszód, Pesti út 21.
 •  
 •        H - P : 9:00 - 17:00
 •        SZ- V : Zárva

 

 

Hírek